Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym

W przypadku wielu schorzeń, wcześnie rozpoczęta i odpowiednio prowadzona rehabilitacja może spowolnić proces postępowania choroby, a tym samym pozwolić osobie borykającej się z daną przypadłością na dłużej zachować sprawność. Jedną z takich chorób jest stwardnienie rozsiane, które postępując prowadzi do niepełnosprawności ruchowej. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wsparcie, dzięki któremu możliwe będzie zachowanie sprawności na dłuższy czas.

Co to jest stwardnienie rozsiane?

Jest to postępująca, nieuleczalna choroba atakująca ośrodkowy układ nerwowy, która powoduje niszczenie osłonek mielinowych nerwów, przyczyniając się do ich nieodwracalnych uszkodzeń. W konsekwencji wspomnianych zmian, pojawiają się zaburzenia neurologiczne, takie jak m.in. problemy z utrzymaniem równowagi, zaburzenia czucia i wzroku oraz niedowład, w głównej mierze obejmujący kończyny dolne. Często, szczególnie na początku choroby, pojawia się permanentne, uciążliwe uczucie zmęczenia.

Stwardnienie rozsiane jest chorobą nieuleczalną, która w większości przypadków dotyka osoby młode – między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Dlatego ważne jest korzystanie z rozwiązań, powalających jak najdłużej zachować sprawność, umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie. Jednym z nich jest rehabilitacja ruchowa.

Rehabilitacja ruchowa w stwardnieniu rozsianym

Jest jedną z metod niefarmakologicznych, która przyczynia się do poprawy stanu fizycznego pacjenta, poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych, mogących zastąpić te, które uległy uszkodzeniu wskutek postępującej choroby.

Rehabilitacja ruchowa obejmuje przede wszystkim ćwiczenia rozciągające, równoważne i koordynacyjne oraz dynamiczne, które pozwalają na uelastycznienie i wzmocnienie mięśni oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała, a także zwiększenie samokontroli wykonywanych ruchów.

W celu wzmocnienia efektywności ćwiczeń, należy pamiętać o ich systematycznym wykonywaniu. W niektórych przypadkach, regularne treningi mogą nie być możliwe. Wtedy warto skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych. Podczas takich wyjazdów, każdy chory otrzyma niezbędne wsparcie, obejmujące pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego, dietetyka oraz fizjoterapeutów, dostosowujących programy rehabilitacyjne zgodnie z potrzebami pacjentów, co pozwoli im na dłużej zachować sprawność, a co najważniejsze, samodzielność.

Leczenie choroby Parkinsona

Choroba Parkinsona jest nieuleczalnym schorzeniem, dotykającym głównie osoby starsze. Choć niemożliwe jest całkowite zniwelowanie jej objawów, po zdiagnozowaniu choroby warto dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić osobom chorym wsparcie, pozwalające im jak najdłużej utrzymać sprawność i samodzielność.

Choroba Parkinsona – charakterystyka

Jest ona schorzeniem neurologicznym, powstałym wskutek zaniku komórek oraz obniżenia poziomu dopaminy. Charakteryzuje się m.in. poczuciem osłabienia i zmęczenia, drżeniem kończyn, zaburzeniami równowagi oraz artykulacji czy problemami z pamięcią.

Przyczyną powstania wspomnianych nieprawidłowości jest obumieranie komórek mieszczących się w tzw. istocie czarnej, przez co niemożliwe jest transmitowanie sygnałów do innej części mózgu, zwanej ciałem prążkowanym. Zaburzenie to ogranicza kontrolowanie ruchów mięśni, przez co powstają wyżej wymienione drżenia kończyn czy zaburzenia równowagi.

Jak radzić sobie z chorobą Parkinsona?

Choroba Parkinsona klasyfikowana jest jako schorzenie nieuleczalne. Jednak warto zastanowić się, jakie metody leczenia i rehabilitacji mogą pomóc osobom borykającym się z jej objawami żyć na godnym poziomie.

Jednym ze sposobów na poprawę jakości codzienności jest skorzystanie ze specjalistycznych turnusów, oferowanych przez m.in. centra opiekuńczo-rehabilitacyjne. Świadczą one pomoc z zakresu rehabilitacji, która wraz z odpowiednio dobranym leczeniem farmakologicznym, pozwala spowolnić rozwój choroby, a tym samym na dłużej zachować sprawność i samodzielność osoby dotkniętej chorobą.

Do metod pozwalających na zahamowanie nasilania się objawów, a tym samym utrzymanie dobrej kondycji chorego przez dłuższy czas, jest odpowiednio dobrana terapia. Wśród jej rodzajów można wyróżnić m.in. neurorehabilitację, magnetoterapię, elektroterapię, ultradźwięki oraz rehabilitację ruchową, świadczoną w Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Itamed, mieszczącym się w malowniczej miejscowości Sadowne. Turnusy rehabilitacyjne zapewniają osobom z nich korzystającym niezbędną pomoc oraz wsparcie w walce z chorobą.

Jaki jest koszt pobytu w domu opieki dla seniorów?

Wielu opiekunów w pewnym momencie staje przed trudną decyzją, dotyczącą dalszej opieki nad osobą starszą. Niekiedy stan zdrowia lub sytuacja życiowa sprawiają, że nie są oni w stanie odpowiednio się nią zająć. Wtedy dobrym rozwiązaniem może okazać się skorzystanie z profesjonalnej pomocy, oferowanej przez prywatne domy opieki dla seniorów. Warto zatem zorientować się, co oferują tego typu placówki i jaki jest koszt pobytu w ośrodku.

Co wpływa na cenę domu opieki dla seniorów?

Na terenie kraju znajduje się wiele tego typu placówek. W zależności m.in. od kwalifikacji personelu oraz dostępnego sprzętu i wyposażenia, a także rodzaju opieki, jaką świadczą, osoby decydujące się na skorzystanie ze świadczonych przez nie usług, muszą liczyć się z różnymi wysokościami opłat.

Osoby zastanawiające się nad skorzystaniem z pomocy domu opieki dla osób starszych, powinny zwrócić uwag na pewne kluczowe cechy. Ważna jest lokalizacja, zapewniająca dostęp do świeżego i czystego powietrza, mającego wpływ na samopoczucie pensjonariuszy. Warto również wziąć pod uwagę wsparcie, jakie oferuje dana placówka. Najistotniejszym elementem jest wykwalifikowany personel, który powinien otaczać pensjonariuszy opieką i troską oraz każdego dnia pomagać im nawet w prostych czynnościach. Istotne są również odpowiednie udogodnienia architektonicznie, dostosowane do seniorów, a także wyposażenie, zapewniające im samodzielne wykonywanie podstawowych czynności oraz łatwe poruszanie się.

Każda osoba korzystająca z wsparcia ośrodka wymaga innej opieki, dlatego powinny one zapewniać indywidualne podejście do każdego pensjonariusza, zapewniając mu to, czego najbardziej potrzebuje. Niektórzy rezydenci wymagają ćwiczeń, a nawet stałej rehabilitacji. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na to, czy dany ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem, pomagającym tym osobom zachować sprawność.

Jaki jest koszt pobytu osoby starszej w domu opieki?

Ceny pobytu osoby starszej w tego typu ośrodku, zależne są od wielu czynników, także tych wymienionych powyżej. W większości przypadków, kwota którą należy zapłacić waha się między 2 500 zł do 3500 zł za miesiąc, w zależności od lokalizacji oraz standardów. Jednak warto pamiętać, że są to tylko ramowe sumy. Często pod uwagę jest brana również sytuacja osób korzystających z wsparcia ośrodka, dlatego w większości przypadków ostateczna opłata za pobyt rezydentów ustalana jest indywidualnie z pensjonariuszami oraz ich opiekunami.